Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Bansko summer 2024 plakat

Лекарски кабинети

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ АДРЕС ТЕЛЕФОН УИН
Д-р Диана Костадинова Кадева Общопрактикуващ лекар гр. Банско, ул. „Илинден” №1 +359 898 555 667 0200000234
Д-р Нели Димитрова Дузманчина Общопрактикуващ лекар гр. Банско, ул „Луи Пастъор” №1,Ет.2

+359 886 434 236

+359 749 826 86

0200000619
Д-р Георги Владов Кушлев Общопрактикуващ лекар гр.Банско, ул. „Луи Пастъор №1, Каб.1

+359 888 580 471

+359 749 830 53

0200000619
Д-р Христина Маринова Рускова Общопрактикуващ лекар гр. Банско, ул „Цар Симеон” №8 +359 887 227 660 0200000884
Д-р Георги Борисов Тасев

Гастроентерология

Вътрешни болести

гр. Банско, ул. „Юлен”№2

+359 899 220 232

+359 749 882 83

0200000187
Д-р Мария Борисова Тасева Педиатрия гр. Банско, „ул. Юлен” №2

+359 898 609 093

+359 749 882 83

0200000551
Д-р   Георги Лазаров Русков Ендокринология и болести на обмяната гр.Банско, ул, „Цар Симеон” №8, Ет.1

+359 887 208 413

+359 749 851 85

0200000879
Д-р Райна Йорданова Топалова Акушерство и гинекология гр.Банско, ул, „Иван Михайлов”№13 +359 887 639 195 0200000688
Д-р Димитрина Иванова Тютюнчева Вътрешни болести гр. Добринище, ул. Никола Вапцаров № 1, Ет.2

+359 899 933 958

0200000238
Д-р Мария Стамова Полимерова Общопрактикуващ лекар

гр. Добринище, ул. „Никола Вапцаров” №1, Ет.1

+359 888 571 886 0200000568

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

Адрес: гр. Банско, ул. „Луи Пастъор” №1

Телефон за контакт : +359 898 778 701

Центъра разполага с ядрено магнитен резонанс – телефон за контакт: +359 896 82 00 42

ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕГЛЕД ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА
Д-р Благой Методиев Терзиев Интернист Понеделник-петък +359 898 778 700
Д-р Владимир Иванов Гарабийски Хирургия Всеки вторник и четвъртък +359 898 778 701
Д-р Гергана Лазарова Кардиология Два пъти в месеца +359 898 778 701
Д-р Васил Козаров Съдова хирургия Един път в месеца +359 898 778 701
Проф.д-р Румен Пандев Ендокринология и болести на обмяната Един път в месеца +359 898 778 701
Доц. д-р Рада Маркова Пулмология, Педиатрия Два пъти в месеца +359 898 778 701
Д-р Борис Кръстев

Клинична хематология,

Медицинска онкология

Един път в месеца +359 898 778 701
Д-р Георги Слаев Гинекология Два пъти в месеца +359 898 778 701

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ”
НАЧАЛНА СТАНЦИЯ НА КАБИНКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ БАНСКО


Адрес: гр. Банско, ул. “Пирин” №94, ет. 1
Телефон за контакт: +359 896 82 00 42
Работно Време: Медицинският център работи само през зимния туристически сезон всеки ден от 10:30 ч. до 18:30 ч.

Центъра разполага с ядрено магнитен резонанс и рентген.
През целия зимен сезон в медицинския център работят, лекари специалисти по ортопедия и травматология.

Телефон за контакт: +359 896 82 00 42