Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Bansko summer 2024 plakat

Реки в Пирин

Река Глазне

 

Координати: 41°49′02″ с. ш. 23°28′14″ и. д.

Глазне е река в Южна България, Област Благоевград, общини Банско и Разлог, десен приток на река Изток от басейна на Места. Дължината ѝ е 11 км (заедно с дясната съставяща я река Демяница 24,6 км)

Река Глазне се образува от сливането на двете съставящи я реки Бъндерица ( 13 км, лява съставяща) и Демяница (13,6 км, дясна съставяща) на 1063 м н.в, до крайните южни квартали на град Банско. За начало се приема река Демяница, кото води началото си от Голямото езеро (на 2280 м н.в., 41°42′41″ с. ш. 23°28′46″ и. д.), най-голямото от Валявишките езера в Пирин. Река Демяница тече право на север м много дълбока трогова долина, със стръмни склонове и силно залесена. След като се съедини с идващата отляво река Бъндерица новообразуваната река Глазне протича през западната част на град Банско и пресича от юг на север Разложката котловина. Западно от село Баня реката завива на североизток и се влива отдясно в река Изток (десен приток на Места), на 771 м н.в., на 1,2 км североизточно от село Баня.
Площта на водосборният басейн на реката е 119 км2, което представлява 3,89% от водосборния басейн на река Места. основни притоци са реките Малка Глазне и Конушица, вливащи се отдясно.
Река Глазне е със сравнително неравномерен отток, като средногодишният отток при село Баня 2,03 m3/s с максимум през май-юни и минимум — септември. При топенето на снеговете през юни може да надхвърли 30 m3/s (рекордната отчетена стойност е 35,8). Въпреки това река Глазне рядко прелива и не предизвиква наводнения, тъй като бреговете ѝ са добре укрепени с водозащитни диги в Разложката котловина. По-значителни наводнения е предизвиквала през 1957 и през 2007 г. Среден наклон на течението 62‰.
Единственото населено място по течението на реката е град Банско. В долното течение, в Разложката котловина водите и се използват за напояване. Смята се, че името ѝ идва от заоблените камъни, с които изобилства в Банско, наричани от старите славяни "глази".

Река Бъндерица

 

bundericaБъндерица е река в Северен Пирин от басейна на р. Места, която след сливането си с река Демяница над град Банско образува река Глазне. Води началото си от склоновете на Бъндеришкия чукар, Възела и Василашкия чукар, като е добре оформена едва след Голямото Бъндеришко езеро. Първоначално тече на северозапад и събира водите на останалите Бъндеришки езера, а след Рибното Бъндеришко езеро поема на североизток. Дълга е 13 километра до сливането с Демяница, като за това разстояние се спуска от 2 310 м до 1 000 м. Водосборният ѝ басейн е малък и се изчислява на 37 кв. км. Тече при голям наклон, което я прави буйна и изпъстрена с множество водопади и скокове. На 1 700 м височина е образуван най-големият водопад - Бъндеришки скок, който е висок 11 м. През 1965 г. районът около него е обявен за защитена местност. Той се намира под хижа Бъндерица в тъй наречения бъндеришки каньон, където реката в продължение на два километра минава през изключително скалист и тесен терен. След това в северната част на Бъндеришка поляна в подножието на връх Кутело реката пропада под земята и тече така в продължение на 1 500 м. Водите ѝ се използват за добив на енергия край хижа Вихрен чрез малка ВЕЦ. Притоците ѝ са незначителни: от Муратовото езеро се влива малък поток, а край хижа Вихрен се съединява с рекичката Елтепска вода.

 

Река Демяница

 

demqnicaДемяница е река в Пирин в басейна на Места, която събира водите на шест езерни групи - Василашки, Валявишки, Превалски, Типицки, Къркъмски и Газейски езера. Под името Валявица води началото си от Валявишките езера на 2400 м. Първоначално тече на запад, но след като минава през местността Тияците, се насочва право на север. Водосборният ѝ басейн се изчислява на 37 кв км. Средният наклон е 102 промила, тоест на всеки километър линейна дължина реката се спуска с повече от сто метра. Край хижа Демяница приема два големи притока - отляво Василашката река, а отдясно Газейската река. След това в нея се вливат още две реки - Къркъмската отляво и Юлен отдясно. Това я прави сравнително пълноводна река с дебит около 1,5 куб. м в секунда. На километър и половина под хижа Демяница (на височина 1750 м) реката образува малък водопад, наречен Демянишки скок, висок 11 м; а на височина 1650 м образува водопада Юленски скок, висок 9 м. И двата са обявени за природна забележителност през 1965 г. Над град Банско се слива с река Бъндерица и двете заедно образуват река Глазне. Общата дължина на река Демяница до сливането с Бъндерица е 13-14 км.