Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Църква “Успение Богородично”

Църквата „Успение Богородично“ е строена върху основите на по-стара църковна сграда, възстановена  през 1808 г.  В средата на пода напречно на църковната зала е разкрит дебел до 1,2 м. зид. По всяка вероятност на това място е съществувала църква от времето на Втората българска държава, но е била унищожена  от османското нашествие по нашите земи. Ако се съди по някои запазени надписи, издълбани и зазидани мраморни блокове, може да се приеме, че в сегашния си вид църквата „Св. Богородица“ е построена в края на 18 или началото на 19 век. Тя представлява ниска постройка, част от която е в земята и има дебели каменни зидове. Надлъжните стени имат височина отвън около 2 м.,а напречните  –  източната и западната  до 4 м. В тях има няколко отвора, наричани бойници. Само на южната стена има четири малки прозорчета. Църквата има две врати, едната е желязна, а другата е дървена, обшита с метални  ленти и обкована с големи пирони. Интерес представляват  резбарския иконостас и старите икони. Забележително е, че този иконостас не отговаря на размерите на църквата, затова към южната страна той е допълнително продължен. От това може да се съди, че иконостасът е стоял в старата постройка на църквата, която е била разширена в 1808 г., или пък , че е донесен от другаде, без да се имало в предвид, че той няма да запълни цялото олтарно пространство. Забележителен е както с интересното си устройство, така и с отделните резбени части, изпълнени с оригиналните си композиции и изработка на отделните съставки. Дърворезбата е дело на неизвестен майстор, но трябва да се отбележи, че същият е автор и на иконостасите в църквата „Покров Богородичен“ при постницата „Св. Лука“ на Рилския манастир и  този на църквата „Св. Георги“ в с. Голямо Бельово, Пазарджишко. Името и произхода на този даровит майстор не са известни. Вероятността той да е от Банско не е изключена, / може би е Тома Вишанов, защото творческите  му възможности са  достигнали високи върхове, неговият свят на гениален майстор вече се е  разлистил през този период, а и не са били редки случаите, когато един и същи майстор е изработвал и иконите и дърворезбата на иконостаса/. Известно е, че иконите тук са дело на Тома Вишанов, основателят на Банската живописна школа.

Твърде отдавна красотата и изяществото в изработката на иконостаса са привлекли вниманието на ценителите на това изкуство.

     За съжаление през 1958 г. избухва пожар и изгарят иконите на Тома Вишанов и синът му Димитър, а дърворезбата претърпява значителни обгаряния.

 

Как да стигна?

Адрес: Гробищен парк панско