Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Bansko summer 2024 plakat

Постоянната изложба на банската художествена школа

ул. „Яне Сандански“ № 3

Работно време

9.00 – 12.00     13.00 – 17.30 часа

ПОЧИВНИ ДНИ:НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК

БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ВТОРА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА

Поместена е в сградата на бившия Хилендарски (Рилски) метох, известна катонай-раннната изцяло запазена и точно датирана, благодарение на прилежащ надпис, старина в Банско. Едноетажната постройка, съхранена в автентичния й вид, е строена през 1749 г. В съвремието сградата оживява от експонираните тук творби на майсторите от Банската художествена школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през ХVІІІ и ХІХ в. Представителите й влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-значимите постижения на българското национално изкуство.   Изложбата съдържа оригинални икони, копия на стенописи, църковна утвар и др.

С реализирането на Проект „Банско – кръстопът на цивилизации“, сградата на Рилския метох е обновена изцяло и е превърната в идеален декор за произведенията на даровитите иконописци. Особено ценно е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания, осигурявайки им възможност да влезнат в допир с невероятните творчески достижения на предците ни.