Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Bansko summer 2024 plakat

Велянова Къща – Банско

ул. „Велян Огнев“ №5

Работно време

9.00 – 13.00     14.00 – 17.30 часа

ПОЧИВНИ ДНИ: НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК

БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА

Веляновата къща е емблематична за величието, икономическия просперитет и духовния стремеж на банскалии в епохата на Възраждането. Тя е илюстрация на изяществото и уюта в бита на нашите предци, неподправения им усет към красивото, преклонението им към домашното огнище и семейните ценности. Със своите уникални стенописи и дърворезбена украса къщата няма аналог в българското възрожденско изкуство.

Веляновта къща е обявена за недвижима културна ценност с национално значение. Строена през XVIII век, тя е една от старите къщи-крепости с дебели каменни зидове, подземни скривалища, вътрешни и външни бойници, малки прозорци с железни решетки.