Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Bansko summer 2024 plakat

Костадин /Кочо/ Молеров

/81.IХ.1876 – 24.Х.1957 г./

Просветен и книжовен деец, фолклорист, водач на чета през Илинденското въстание, общественик

Роден е в семейството на последния представител на известните иконописци от фамилията Молерови. Завършва Солунската българска гимназия, където прегръща идеите на ВМОРО. През 1897/98 е учител в Банско и секретар на организацията в Разложко. За революционна дейност е изпратен в затвор в Скопие. След завръщането си отново е секретар на комитета в Банско. Участва в аферарата „Мис Стоун“ /1901/ и Илинденско-Преображенското въстание /1903/ като член на Районното ръководство в Разложко. Създава поемата „Жална ми бабо, послушай“, посветена на трагичната гибел на войводата Радон Тодев и неговата чета. Неговите спомени под наслов „Хайдушки дневник“ са особено ценни за събитията, станали през този период.

През 1908 г. завършва социология в Лозана, Швейцария. Учителства във Враца, Сливен, Дупница и Банско.

По време на Балканската война е в доброволческа чета за освобождението на Разложко.

Автор е на много статии във вестници, списания и други издания. Обнародва материали за историята на Банско.

Заедно с брат си Димитър издават фолклорния сборник „Народописни материали от Разложко“.